มอก

มอก. คืออะไร นำเข้าสินค้าที่ไม่มีมอก เสี่ยงหรือไม่

เชื่อว่ามีหลายคนกังวลใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ต้องขออนุญาต มอก. แล้วมอก คืออะไร เครื่องหมายมอก. มีกี่ประเภท มอก. มีอะไรบ้างวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆ มาฝาก โดยเฉพาะคนที่วางแผนสั่งของจากจีน ต้องระวังหากนำเข้าสินค้าไม่มี มอก. อาจถูกปรับหรือติดคุกหรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยทีเดียว

มอก. คืออะไร

มอก คือ : เครื่องหมายที่การันตีคุณภาพของสินค้า โดยมอกย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางวิชาการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีการกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตนั้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหากนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายควบคุมจะต้องขออนุญาตก่อนนำเข้าเสมอ

เครื่องหมายมอกหมายถึงอะไร

เครื่องหมายมอกมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

1. มอก. บังคับ

เครื่องหมายมอก. บังคับ หรือเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายที่รับรองผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เครื่องหมายมอกบังคับได้กำหนดไว้ว่าสินค้าจำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการผลิต การนำเข้าหรือการจำหน่าย เครื่องหมายมาตรฐานบังคับนี้จะมีสัญลักษณ์มอก.และมีวงกลมล้อมรอบ

2. มอก. ทั่วไป

เครื่องหมายมอก.ทั่วไป หรือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป ผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพได้ตามความสมัครใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจและมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย คุ้มค่าและเหมาะสมกับราคา สำหรับเครื่องหมายมาตรฐานมอกทั่วไปนั้นจะแสดงรูปโลโก้ของมอก. ด้านล่างมีลำดับที่ในการออกเลขมอก. และปี พ.ศ. ที่ออกเลขมอก. สำหรับสีของสัญลักษณ์อาจไม่จำเป็นต้องมีสีเสมอไปส่วนใหญ่มักถูกตีพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบขาวดำ

อัตราค่าบริการนำเข้าของเรา Taobao2You

1. นำเข้าอย่างเดียว

คลิก

2. ฝากสั่ง + นำเข้า (กิโล-คิว)

คลิก

3. ฝากสั่ง + นำเข้า (ปลีก)

คลิก
นำเข้าทางรถไฟ

สมอ. กับ มอก. ต่างกันอย่างไร

มีหลายคนสงสัยว่ามอก. กับสมอ. เหมือนกันหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร มอก. คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งมาตรฐานนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเรียกว่า สมอ. นั่นเอง โดยสมอ. ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตสินค้าผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพในการใช้งานมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและที่สำคัญคือมีความปลอดภัย

มอก. มีอะไรบ้าง

มอก. มีสินค้าอะไรบ้างปัจจุบันสินค้าที่สมอ.ได้กำหนดเป็นมาตรฐานมีอยู่มากกว่า 2,000 เรื่องซึ่งครอบคลุมสินค้าต่างๆ นานาที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น

ปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทั้งอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หลายคนซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งานแต่ต้องเจอปัญหากับไฟฟ้าลัดวงจรก่อให้เกิดการติดไฟและทำให้เกิดเพลิงไหม้ในที่สุด ซึ่งมาจากการใช้งานปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานปัญหาเหล่านี้สมอ. จึงได้ออกมาตรฐาน มอก. 2432-2555 เพื่อบังคับใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทปลั๊กพ่วง

อาหารรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องปรุงที่มีมอก. ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจปลอดภัยไม่มีสารอันตรายเป็นส่วนผสม ยกตัวอย่างเช่น น้ำปลาเลขที่มอก 3-2562 ซอสปรุงรส มอก. 8- 564 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป มอก 315- 2564 เป็นต้น

สำหรับของเล่นเป็นมาตรฐานบังคับมอก. 685-2540 ของเล่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบไว้เพื่อให้เด็กเล่นหรือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี วัสดุที่ใช้ทำของเล่นต้องเป็นวัสดุใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พื้นผิวสะอาดไม่มีรอยตำหนิหรือข้อบกพร่องจนทำให้เกิดบาดแผลต่อเด็กและจะต้องมีตัวเลขหรือตัวอักษรเครื่องหมายที่ชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานมีเครื่องหมายการค้าผู้จัดจำหน่าย

หมวกกันน็อคเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องแสดง เครื่องหมายมอกบังคับ มอก. 369-2557 โดยกำหนดให้ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบนผลิตภัณฑ์ทุกหน่วย มีแผ่นบังลมกันแสงตั้งแต่ 50-80% ความหนาของเปลือกไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร ส่วนที่ยื่นออกจากนอกหมวกไม่เกิน 5 ซม.เนื้อโฟมรองในหมวกจะต้องแข็งมีความหนาตั้งแต่ 2.5 ซม. ขึ้นไป สายรัดคางมีความกว้างไม่น้อยกว่า 20 มม. น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

ทีวีหรือโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากมีมอก. ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเนื่องจากเกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว ในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับผู้ผลิตด้วย โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย ข้อกำหนดทั่วไปมาตรฐานเลขที่มอก. 1561-2556

Taobao

เช็คมอก ตรวจสอบมอก ทำอย่างไร

เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีที่เครื่องหมายมอก. นั้นทำให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นทำให้ปัจจุบันมีการลักลอบหรือปลอมแปลงเครื่องหมายมาตรฐานมอก. ขึ้นมาถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ดังนั้น เราต้องตรวจสอบให้ดีเช็คเลขมอกให้ดีว่ามอก. ปลอมหรือมอก. แท้ โดยการตรวจสอบคือให้เข้าไปที่ เว็บไซต์สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยจะมีช่องให้ค้นหา แบ่งออกเป็นค้นหาเลขที่มอก. หรือค้นหาจากรายชื่อมอก.

ไม่อยากมีปัญหาด้านกฎหมาย ให้เราดูแลเรื่องนำเข้า

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากเมืองจีนและสินค้าชนิดนั้นจำเป็นต้องขอมอก. อย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก่อนนำเข้ามาจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากหลบเลี่ยงหรือลักลอบนำเข้ามาแล้วถูกจับได้จะต้องจำโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทหรืออาจทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียว บางคนมองว่าการขออนุญาตมอก. เป็นเรื่องยุ่งยากและยิ่งถ้าไม่มีประสบการณ์ยิ่งเป็นไปได้ยากมากๆ อาจต้องจัดเตรียมเอกสารมากมายและต้องดำเนินการอีกมากมายหลายขั้นตอน ซึ่งซับซ้อนพอสมควร ดังนั้น หากคุณไม่อยากมีปัญหาด้านกฎหมายต้องการนำเข้าสินค้าจากเมืองจีนคุณสามารถใช้บริการ Taobao2you ได้ ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าอย่างเดียวและมีบริการฝากสั่ง + นำเข้า

คุณสามารถนำเข้าสินค้าแบบปลีกแบบกิโลได้หรือนำเข้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ได้เหมาะกับผู้ที่ต้องการนำเข้าเยอะๆ หรือถ้าจะนำเข้าสินค้ามอก. ไม่ใช่ปัญหา มีบริการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายแค่นี้คุณก็รอรับสินค้าได้อย่างสบายใจ ที่สำคัญคือให้บริการในราคาถูกไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกกวนใจแน่นอน

เช็คเลขพัสดุจากจีน

วิธีเช็คเลขพัสดุจีน ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ www.taobao2you.com วาง URL ของสินค้า คุณจะสามารถเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดและสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ หรือจะให้ทางทีมงานช่วยเช็คให้ ก็สะดวกสบายไปอีกแบบ

เช็คเลขพัสดุทันที...

มอก. คืออะไร เครื่องหมายมอก. มีกี่ประเภทและ สินค้าที่มี มอก. มีอะไรบ้าง สาระความรู้ในวันนี้หวังว่าจะทำให้คุณรู้และเข้าใจ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องหมายมอก. มากขึ้น และถ้าคุณต้องการนำเข้าสินค้าจากเมืองจีน สินค้าจำเป็นต้องขออนุญาตมอก. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณไม่อยากดำเนินการเองให้ยุ่งยากวุ่นวาย คุณสามารถใช้บริการเราได้ TAOBAO2YOU เรายินดีให้บริการ

บทความที่ใกล้เคียง : พาเลท มีกี่แบบ นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องรู้ !!
บทความที่ใกล้เคียง : HS Code คืออะไร พร้อมวิธีคำนวณ คิวบิกเมตร CMB Calculator

สาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสั่งของจากจีน

_____________

ช่องทางการติดต่อ : Taobao2you.com/contact-us

เบอร์โทร : 091-505-0775 ( จันทร์ – เสาร์ 9:00-18:00 )

เฟสบุ๊ค : Taobao2you

อีเมล : Taobao2you@gmail.com

แอป | แอนดรอยด์ : คลิก

ไลน์ : @TAOBAO2YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *