บริการนำเข้าทางรถเอกสารครบ ใบขน ใบเสร็จเป็นชื่อลูกค้า

อัตราค่านำเข้า
ค่าขนส่งจากจีน

บริการนำเข้าทางรถเอกสารครบ ใบขนใบเสร็จ ชื่อลูกค้า

เหมาะกับใคร

 • ผู้ประกอบการที่ต้องการ นำเข้าแบบถูกต้อง 100%
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการขายอย่างสบายใจ หายห่วง ไม่อยากมีปัญหากับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

ข้อดีของการนำเข้าเอกสารครบ

 • สามารถลงบัญชีค่าใช้จ่ายได้ 100% ไม่มีปัญหากับสำนักงานบัญชี
 • ได้เอกสารทุกอย่างในชื่อลูกค้าเอง ใบขน ใบเสร็จ ภาษีต่าง
 • ใช้สิทธิ form-e ลดอากรขาเข้า เหลือ 0%
 • ดำเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 100%
 • สามารถขายสินค้าเข้า Modern Trade ได้
 • ขายสินค้าแบบไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง
 • ทำได้ทั้ง ทางรถ-และทางเรือ
 • ระยะเวลาทางรถ 4-6 วัน
 • ทางเรือ 10-15 วัน
 • ค่าบริการขนส่ง กิโลละ 19 บาท/ คิวละ 5,900 บาท
 • ทำได้ทั้ง นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา
 • เมื่อทำถูกต้อง มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากกว่าคนทำไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนการนำเข้า

ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร หากเคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

ส่งสินค้าให้แอดมินเช็คก่อนว่าติดใบอนุญาตอะไรมั้ย

ส่ง Invoice และ Packing List ของสินค้า(ถ้ามี) ให้กับทางแอดมิน

ส่งสินค้ามาที่โกดังของ taobao2you ที่กว่างโจว

ค่าบริการ

1 ค่าทำ form-e
ไม่ทำก็ได้ แต่จะไม่ได้ลดอากรขาเข้า
2,500 บาท
2 ค่าพิธีการศุลกากรจีน
ถ้ามี
3,000 บาท
3 ค่าขนส่งจากจีน-ไทย ทางรถ กิโลละ 19 บาท/คิวละ 5,900 บาท
4 อากรขาเข้า
ถ้าทำ form-e จะลดเหลือ 0%
ตามใบเสร็จ
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม +7% ตามมูลค่าสินค้า
6 ภาษีอื่นๆ
เช่น ภาษีสรรพสามิตร แต่สินค้าส่วนมากจะไม่มีภาษีตรงนี้ สามารถเช็คกับแอดมินได้อีกทีค่ะ
ตามอัตราภาษี
7 ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรไทย
ต่อ 20 รายการส่วนเกิน 100 บาทต่อรายการ
3,000 บาท
ลำดับที่ ค่าใช้จ่าย ราคา หมายเหตุ
1 ค่าทำ form-e 2,500 บาท ไม่ทำก็ได้ แต่จะไม่ได้ลดอากรขาเข้า
2 ค่าพิธีการศุลกากรจีน 3,000 บาท ถ้ามี
3 ค่าขนส่งจากจีน-ไทย ทางรถ กิโลละ 19 บาท/คิวละ 5,900 บาท  
4 อากรขาเข้า ตามใบเสร็จ ถ้าทำ form-e จะลดเหลือ 0%
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม +7% ตามมูลค่าสินค้า  
6 ภาษีอื่นๆ ตามอัตราภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิตร แต่สินค้าส่วนมากจะไม่มีภาษีตรงนี้ สามารถเช็คกับแอดมินได้อีกทีค่ะ
7 ค่าดำเนินการพิธีการศุลกากรไทย 3,000 บาท ต่อ 20 รายการส่วนเกิน 100 บาทต่อรายการ

ผลงานที่ผ่านมา