ศุลกากร คือ

ศุลกากร คืออะไร เกี่ยวข้องกับคนนำเข้าสินค้าอย่างไร

ศุลกากร ถือเป็นกระบวนการนำเข้าสินค้าเข้ามายังประเทศที่จะต้องมีการผ่านด่านศุลกากรตามกฎระเบียบ แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับด่าน ศุลกากร คือ อะไรเราไปทำความรู้จักกับประวัติของกรมศุลกากรกันก่อนดีกว่า โดยกรมศุลกากร มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย เมื่อเข้าสู่ยุครันนโกสินทร์ในรัชสมัยราชกาลที่ 3 ก็ได้มีการประมูลผูกขาดการเก็บภาษีอากร ต่อมาในสมัยราชกาลที่ 4 ได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาตมากขึ้น จึงมีการทำสนธิสัญญาเบาริ่ง หลังจากนั้นเป็นยุคใหม่ของศุลกากรเริ่มในปี พ.ศ.2417

ในสมัยราชกาลที่ 5 ก็ได้มีการจัดตั้ง หอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางที่รวบรวมรายได้ของแผ่นดิน โดย ศุลกากร ไทย จะทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีขาเข้าขาออก หรือที่เรียกกันว่า ศุลกากรขาเข้าและศุลกากรขาออกไว้เป็นรายได้ของรัฐ โดยในปัจจุบันนี้กรมศุลกากร ได้รับหน้าที่ต่อจากเดิมที่จะเน้นในด้านการจัดเก็บภาษีอากรนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของประเทศไทยที่มีศักยภาพนั่นเอง และแน่นอนว่าในบทความนี้ก็จะพาคุณไปรู้จักกับศุลกากรให้มากขึ้นว่า กรมศุลกากร คืออะไร ทำไมจึงมีการความสำคัญกับการนําเข้าสินค้าจากจีน Taobao

กรมศุลกากร คืออะไร

ศุลกากร คือ กระบวนการนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบผ่านด่านศุลกากรตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดเอาไว้ และจะต้องมีการชำระค่าอากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าภาษีที่มีการเรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้ามายังประเทศ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเสียค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียนต่างๆก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินค้าและประเทศที่นำเข้าและส่งออก

กรมศุลกากร คืออะไร

ศุลกากร หน้าที่มีอะไรบ้าง

ศุลกากร คือมีหน้าที่หลักคือการจัดเก็บบภาษีอากรนำที่นำเข้าและส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร แต่นอกจากนี้ก็ยังมีบทบาทและหน้าที่อื่นๆอีก ดังนี้

สำหรับใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ แน่นอนว่าจะต้องรู้จักกับกรมศุลกากรเป็นอย่างดี เนื่องจากกรมศุลกากรจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศ เช่น เราสั่งสินค้าจากประเทศจีนมา เมื่อขนส่งมาถึงประเทศไทย ศุลกากรก็จะทำหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีจากสินค้านั้นๆ โดยการเรียกเก็บภาษีก็จะขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งจากจีนที่เราได้เลือกใช้บริการไปด้วยนั่นเอง

บทบาทหน้าที่ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของกรมศุลกากรก็คือการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎระเบียบของกรมศุลกากร เช่น การลักลอบนำเข้าสินค้าหรือการลักลอบส่งออกสินค้าด้วยการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้ต้องมีการตรวจสอบและเรียกดูเอกสารอย่างเคร่งครัดนั่นเอง

อีกหนึ่งหน้าที่ของกรมศุลกากรที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ก็คือ การช่วยส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าการผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศ

ศุลกากรมีการแบ่งส่วนงานออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ กองตรวจสอบอากรจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยตรง การตรวจเอกสารต่างๆ การดำเนินพิธีการศุลกากร กรองสืบสวนและปราบปราม

ภาษีศุลกากร คืออะไร

ภาษีศุลกากร คือ ภาษีที่จะมีการเรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้า ของเล่นเด็กจากจีน ของใช้เครื่องครัว หรือแม้แต่แฟชั่น จากต่างประเทศ หรือส่งสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งจะมีการเก็บตามราคาหรือร้อยละของมูลค่าสินค้าและจัดเก็บตามสภาพของสินค้า ปริมาณ น้ำหนัก ความยาว หรือปริมาตร

สําแดงศุลกากร คืออะไร

สำแดงศุลกากร คือ เมื่อมีการเดินทางแต่สิ่งของมีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท และหากของเป็นของต้องกำจัด สิ่งของนั้นๆก็จะต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะมีการคิดอัตราภาษีอากรนำเข้าที่แตกต่างกันไปตามชนิดและประเภทของสินค้า กระเป๋า 20% นาฬิกา 5% เครื่องสำอาง 30% และรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

พิกัดศุลกากร คืออะไร

HS Code หรือ พิกัดศุลกากร คือ ระบบที่ใช้ในการแยกประเภทและระบุบอกชนิดของสินค้านั้นๆ เป็นระบบระดับมาตรฐานสากลที่มีการประกาศโดยองค์กรศุลกากรโลก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการใช้ระบบ HS Code มากกว่า 176 ประเทศทั่วโลก โดยพิกัดศุลกากรจะมีตัวเลขทั้งหมด 11 ตัว 6 ตัวแรกจะเป็นองค์การค้าโลกกำหนด ส่วน 2 หลักต่อมาเป็นการแสดงพิกัดฮอาร์โมไนซ์อาเซียนและ 3 ตัวท้ายจะกำหนดแต่ละประเทศ

เช็คเลขพัสดุจากจีน

วิธีเช็คเลขพัสดุจีน ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ www.taobao2you.com วาง URL ของสินค้า คุณจะสามารถเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดและสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ หรือจะให้ทางทีมงานช่วยเช็คให้ ก็สะดวกสบายไปอีกแบบ

เช็คเลขพัสดุทันที...

Taobao2you ทำให้เรื่องการนำเข้าเป็นเรื่องง่าย อย่างถูกกฎหมาย

สำหรับใครที่อยากจะนำเข้าสินค้าจากจีน แต่ยังไม่รู้จะเลือกใช้บริการนำเข้าจากบริษัทไหนดี ที่จะนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกกฎหมาย Taobao2you ถือเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างมืออาชีพ ทำเรื่องการนำเข้าสินค้าที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารหรือทำให้ขนส่ง เพราะเราจะนำเข้าสินค้าให้กับคุณแบบไม่มีขั้นต่ำ และมีค่าบริการที่ถูกมาก นอกจากนี้ก็ยังมีระบบออนไลน์ที่ทันสมับเอาไว้ให้คุณเข้าไปตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้รู้ได้เลยว่าในตอนนี้สินค้าของคุณถึงไหนแล้ว ช่วยลดโอกาสในการตกหล่นของสินค้า แถมยังช่วยทำให้เกิดความสะดวกสบายใจการจัดการสต๊อกสินค้าที่วางแผนการขายได้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี

คลิกเลือกวิธีนำเข้าสินค้า

ก็จะเห็นได้ว่า ศุลกากร คือ กระบวนการตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเมื่อมีการ ซื้อของจากจีน หรือประเทศต่างๆ จะได้มีการเรียกกับภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ อีกทั้งสำหรับใครที่มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าและส่งออกสินค้าอยู่ ก็จะคงรู้จักกับศุลกากรเป็นอย่างดี ว่าค่อนข้างมีความยุ่งยากในการดำเนินเอกสารมากแค่ไหน ดังนั้นการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน Taobao2you ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย เพราะจะช่วยทำให้เรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมา และนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีนก็คือความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากคุณสนใจที่จะใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนกับเรา ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ที่นี้เลย และหลังจากที่ได้อ่านบทความนี้จบเราก็หวังว่าบทความเกี่ยวกับศุลกากรและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เราได้นำมาเสนอจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย

_____________

ช่องทางการติดต่อ : Taobao2you.com/contact-us

เบอร์โทร : 091-505-0775 ( จันทร์ – เสาร์ 9:00-18:00 )

เฟสบุ๊ค : Taobao2you

อีเมล : Taobao2you@gmail.com

แอป | แอนดรอยด์ : คลิก

ไลน์ : @TAOBAO2YOU

สาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสั่งของจากจีน