commercial invoice คือ

Commercial Invoice คือใบอะไร ใครสั่งของจีนห้ามพลาด

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สิ่งที่หลายคนมองว่ายุ่งยากซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอย่างที่คิด เพียงแค่เข้าใจขั้นตอนหรือ Concept การนำเข้าส่งออกจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ แถมปัจจุบันยังมีตัวแทนนำเข้าส่งออกสินค้าให้คุณเลือกใช้บริการมากมายคอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากสินค้าจากจีนมีราคาถูก การนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย จะต้องดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและชำระภาษีอากรซึ่งจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องนั่นคือ Commercial Invoice ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้

Commercial Invoice คือ ?

commercial invoice คือ เอกสารที่ออกให้โดยผู้ส่งออกหรือผู้ขายสินค้าใช้เพื่อยืนยันการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อสินค้าและผู้ขาย หลังจากที่ได้ซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลทั้งฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขาย รายละเอียดสำคัญในเอกสาร เช่น ชื่อที่อยู่ผู้ซื้อและผู้ขาย ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคาต่อหน่วย ราคารวม น้ำหนักสินค้า ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าหรือข้อตกลงในการชำระเงิน เป็นต้น

commercial invoice ตัวอย่าง

Commercial Invoice มีความสำคัญอย่างไร

Commercial Invoice เป็นเอกสารที่สำคัญมากทั้งต่อผู้ส่งออกสินค้าและผู้นำเข้าสินค้าเนื้อหาในเอกสารจะระบุรายละเอียดต่างๆ ทำให้ทราบว่าผู้ขายเป็นใครและผู้ซื้อสินค้าคือใคร มีการซื้อขายสินค้าอะไร จำนวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ และมีข้อตกลงในการซื้อขายกันอย่างไร สำหรับผู้ส่งออกสินค้าการระบุราคาจะนำมาอ้างอิงในการระบุรายได้ ในขณะที่ผู้นำเข้าสามารถใช้อ้างอิงในการนำเข้าสินค้าโดยใช้ราคาเป็นฐานคำนวณหาภาษี

Commercial Invoice ต้องใช้เมื่อไหร่

commercial invoice หมายถึงอะไร เมื่อได้รู้กันไปแล้ว มาถึงคำถามที่ว่า commercial Invoice ต้องใช้เมื่อไหร่ เอกสารฉบับนี้จะต้องแนบมากับบรรจุหีบห่อด้วยเสมอและเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก อธิบายขั้นตอนการนำเข้าส่งออกแบบคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ส่งออกสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านพิธีทางศุลกากรขาออก สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้แต่ส่วนใหญ่จะจ้างบริษัทตัวแทนดำเนินการให้เนื่องจากสะดวกสบายมากกว่า Commercial Invoice เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงใบขนสินค้า ใบอนุญาตออกจากโรงงาน บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือต้นทาง สายการเดินเรือจะให้บริการยกตู้สินค้าขึ้นเรือ หลังจากนั้นจะออกใบตราส่งสินค้าหรือ Bill of Loading ในกรณีที่สินค้ามาทางอากาศจะเป็น Air Waybill เมื่อเรือบรรทุกสินค้ามาถึงที่ท่าเรือปลายทางแล้ว สายเรือจะยกตู้สินค้าออกจากเรือบรรทุก หลังจากนั้นผู้นำเข้าจะต้องติดต่อกับสายการเดินเรือเพื่อขอชำระค่าใช้จ่ายที่ปลายทางพร้อมกับนำใบตราส่งสินค้าที่ได้รับมาจาก Shipper ไปเปลี่ยนเป็น Delivery Order หรือ D/O กลับสายเรือ
  3. ผู้นำเข้าสินค้าสามารถดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าได้ด้วยตนเองและชำระภาษีอากรขาเข้าหรือจ้างตัวแทนไปดำเนินการรับ D/O ทำใบขนและส่งสินค้าจนถึงหน้าโรงงานให้เพื่อความสะดวกสบาย เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้า ได้แก่ ข้อมูลเรือเข้า ใบตราส่งสินค้า ใบแจ้งยอดเบี้ยประกันหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กรมศุลกากรได้กำหนดแน่นอนว่าต้องมี commercial invoice & packing list คือเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ด้วย

อัตราค่าบริการนำเข้าของเรา Taobao2You

1. นำเข้าอย่างเดียว

คลิก

2. ฝากสั่ง + นำเข้า (กิโล-คิว)

คลิก

3. ฝากสั่ง + นำเข้า (ปลีก)

คลิก
นำเข้าทางรถไฟ

ข้อแตกต่างระหว่าง Commercial Invoice กับ Proforma Invoice

Commercial Invoice กับ Proforma Invoice แตกต่างกันอย่างไร เชื่อว่ามีหลายคนที่ยังสับสนเอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่เหมือนกันข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด คือ

ซึ่งผู้ผลิตจะจัดส่งเอกสารนี้ให้ลูกค้า ก่อนการจัดส่งจริง เพื่อให้ลูกค้าได้ยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อตรวจสอบเอกสารว่ามีจุดไหนต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไร ชื่อที่อยู่ถูกต้องไหม จำนวนสินค้า ราคาหรือมีจุดที่ต้องแก้ไขผู้นำเข้าควรแจ้งให้ผู้ส่งออกรีบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับ Commercial Invoice คือใบแจ้งหนี้ที่แสดงรายละเอียดสินค้า ราคารวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังจากที่มีการจัดส่งสินค้าแล้ว

โดยผู้ซื้อจะต้องจัดหาสินค้าและทำการส่งมอบตามกำหนด Commercial Invoice คือใบที่เรียกเก็บเงินแสดงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระ รวมถึงแสดงเงื่อนไขการชำระเงินด้วย

ส่วน commercial Invoice ใช้เพื่อยืนยันการส่งสินค้าหรือการขาย

Performa Invoice คือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่เป็นทางการหรือใบแจ้งหนี้จำลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขาย ไม่มีผลต่อการบันทึกรายการบัญชีในธุรกรรมทางการเงินส่วน commercial Invoice นั้นจะเป็นทางการมากกว่าเป็นใบแจ้งหนี้ที่แท้จริง

ช่วยให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อ สำหรับ commercial Invoice นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขายขอรับการชำระเงินจากผู้ซื้อ

taobao logo
alibaba logo
Tmall
1688 Logo New
@taobao2you #เถาเปา #สินค้าจีน #นำเข้า #สมัคร #นำเข้าสินค้าจีน ♬ เสียงต้นฉบับ – Taobao2you – เอฟ Taobao2you นำเข้าจีน

ให้เราดูแลเรื่องเอกสาร Commercial Invoice จะดีกว่าไหม

หากคุณสนใจอยากนำเข้าสินค้าจากเมืองจีนแต่ไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงปรึกษาเราได้ Taobao2you เราให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน รับสั่งของจากจีนไม่มีขั้นต่ำด้วยเรทราคาถูกที่สุด มีบริการนำเข้าแบบเหมาตู้คอนเทนเนอร์ นำเข้าอย่างเดียว บริการฝากสั่งซื้อและนำเข้าแบบกิโล รวมถึงบริการฝากสั่งซื้อและนำเข้าแบบปลีก ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าสินค้าจากเมืองจีน คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาคุณอย่างดี นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายแน่นอน

Commercial Invoice คือใบอะไร มีความสำคัญอย่างไรต้องใช้เมื่อไหร่นอกจากคุณจะได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Commercial Invoice มากขึ้นแล้ว คุณยังเข้าใจคอนเซ็ปต์การนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบง่ายๆ ด้วยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจเรื่องการนำเข้าและส่งออกสินค้า ก็ไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะคุณสามารถใช้บริการตัวแทนนำเข้าสินค้าได้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากมาย ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าหรือตัวแทนนำเข้ามีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการคอยอำนวยความสะดวกสบายกับคุณ ทุกอย่างราบรื่นแค่รอรับสินค้าได้ที่หน้าโรงงานหรือหน้าบ้าน เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากสั่งของจากจีนต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายให้ taobao2you ช่วยหรืออยากปรึกษาเรื่อง commercial Invoice ขอดูตัวอย่างใบ commercial invoice เรายินดีให้บริการ

เช็คเลขพัสดุจากจีน

วิธีเช็คเลขพัสดุจีน ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ www.taobao2you.com วาง URL ของสินค้า คุณจะสามารถเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดและสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ หรือจะให้ทางทีมงานช่วยเช็คให้ ก็สะดวกสบายไปอีกแบบ

เช็คเลขพัสดุทันที...

_____________

ช่องทางการติดต่อ : Taobao2you.com/contact-us

เบอร์โทร : 091-505-0775 ( จันทร์ – เสาร์ 9:00-18:00 )

เฟสบุ๊ค : Taobao2you

อีเมล : Taobao2you@gmail.com

แอป | แอนดรอยด์ : คลิก

ไลน์ : @TAOBAO2YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *