ประกาศวันหยุดตรุษจีน 2561
* 22 มกราคม ส่งออเดอร์ภายใน 22 มกราได้รับของก่อนตรุษจีน
* ส่งออเดอร์ตั้งแต่ 23 มกราเป็นต้นไปได้รับสินค้าหลังตรุษจีน ส่งออเดอร์ผ่านระบบได้ตลอด ช่วงตรุษจีนก็ส่งได้
* 6 กุมภาพันธ์ ปิดตู้โกดังจีนวันสุดท้าย
* 23 กุมภาพันธ์ เปิดรับของวันแรก
* 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ประมาณการออกของจากจีนวันแรก